Veeteelt

veeteelt

Voor de veehouderijsector zal AgrifoodTEF diensten aanbieden voor het testen en valideren van AI-gebaseerde toepassingen voor vee management en biologische voederproductie die de duurzaamheid van de koeien-, varkens- en pluimveehouderij verbeteren.