De Vlaamse Test- en experimenteer faciliteit voor landbouwinnovatie

De Vlaamse AgrifoodTEF is een open test- en experimenteerfaciliteit (TEF) voor bedrijven om innovaties met AI, data en robotica in agrovoedingssector versneld op de markt te krijgen. AgrifoodTEF zal services op maat aanbieden zoals technische hulp bij prototypebouw, beeldanalyse, training van algoritmes en testing onder realistische praktijkomstandigheden om deze technologische oplossingen te testen, implementeren en valideren.

Nieuws

Het is een project dat wordt gefinancierd door het Digital Europe programma van de Europese Unie. Het project heeft als doel een netwerk van test- en experimenteerfaciliteiten in heel Europa te ontwikkelen om innovators te helpen bij het testen en valideren van hun AI- en robotica-oplossingen voor de agrofoodsector. Met de AgrifoodTEF wil ILVO innovatieve, breed toepasbare oplossingen in de landbouw en voedselproductie bevorderen. Dat doen we door de kloof tussen onderzoek en toepassing van nieuwe technieken te verkleinen en de kwaliteit van de technieken voor de eindgebruikers te verzekeren. Op die manier dragen we bij aan de leidende rol die Europa speelt als innovatieve landbouwregio in de wereld.

Agritechdag 2024 + Cool Energy Event

Flanders AgrifoodTEF, dé Vlaamse Test- en Experimenteer Faciliteit bestaat 1 jaar! Na de succesvolle lancering op de Agritechdag 2023 komt er een nieuwe editie met eerste resultaten, extra services én een nieuwe primeur.

Infrastructuur

  • We voeren testen uit of sommige metingen, voor sorteren, kwaliteitsindeling of anomaliedetectie, met voldoende nauwkeurigheid kunnen worden uitgevoerd aan de hand van hyperspectrale sensoren

    Hyperspectrale technologie lab

Sectoren